Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Suchy Las  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Suchy Las

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Suchy Las.

Mapa Geoportal Suchy Las
Mapa z granicą gminy Suchy Las

Dane urzędu

Urząd Gminy Suchy Lasul. Szkolna 13Suchy Las, 62-002

Tel: 61 8926250

Fax: 61 8125212

Elektroniczna skrzynka podawcza: /k4nd546jr2/SkrytkaESP

E-mail: ug@suchylas.pl

Powiat: poznański

Województwo: wielkopolskie

Numer TERYT gminy Suchy Las: 3021152

Witryna: www.suchylas.pl

Władze lokalne: Wójt Grzegorz Wojteraug@suchylas.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Suchego Lasu

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Suchy Las to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Suchy Las na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Suchego Lasu, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Suchego Lasu, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Suchego Lasu

Gmina Suchy Las w liczbach

Powierzchnia gminy Suchy Las*

117 km2

1145 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Suchy Las*

18 512 mieszkańców

385 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Suchy Las*

160 mieszkańców na km2

505 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Suchy Las

Geoportal Suchy Las prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Suchy Las, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Suchy Las.

Dostęp do danych Geoportalu Suchy Las

Jak powstał Geoportal gminy Suchy Las?

Geoportal Suchy Las powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Suchy Las, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Suchy Las.

Geoportal Suchy Las umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Suchy Las oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Suchy Las, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Suchy Las

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Suchy Las?

Informacje na Geoportalu Suchy Las

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Suchy Las?

Korzyści z Geoportalu Suchy Las

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Suchy Las?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Suchy Las.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Suchy Las łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Suchym Lasie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Suchego Lasu zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Suchy Las, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Suchy Las oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Suchy Las. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Suchego Lasu możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Suchego Lasu. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Suchy Las. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Suchy Las.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Suchym Lasie.

  Geoportal gminy Suchy Las posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Suchy Las. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Suchym Lasie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Suchy Las przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Suchym Lasie.

  W Geoportalu Suchy Las przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Suchy Las. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Suchym Lasie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Suchy Las zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Suchy Las, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Suchy Las oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Suchy Las.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Suchy Las. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Suchy Las są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Suchy Las podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Suchy Las.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Suchym Lasie. W Geoportalu gminy Suchy Las udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Suchym Lasie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Suchy Las.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Suchy Las. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Suchy Las.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Suchy Las, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Suchy Las. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Suchy Las.

 • Zabytki w gminie Suchy Las

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Suchy Las. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Suchy Las oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Suchy Las.

 • Informacje o wyborach w gminie Suchy Las

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Suchy Las. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Suchy Las i wiele istotnych informacji.

Geoportal Suchy Las dla mieszkańców

Geoportal Suchy Las jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Suchy Las. Na mapie Suchego Lasu sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Suchy Las mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Suchy Las. Korzystając z map Geoportalu gminy Suchy Las w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Suchy Las są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Suchy Las dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Suchy Las dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

geomapa polski

Geomapa Polski - internetowa mapa terenu, działki, satelita

Przejdź do wpisu